PSV Gymnastiek

Vertrouwenscontactpersoon PSV Gymnastiek

Een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) functioneert als eerste aanspreekpunt bij signalen en/of klachten op het gebied van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie). In dit gesprek zal deze VCP mogelijkheden schetsen en vervolgens waar nodig doorverwijzen.

Onze vertrouwens
contactpersoon

Ik ben Karlien Goltstein, getrouwd met Roy en moeder van drie zonen. We wonen in Eindhoven en onze middelste zoon turnt sinds een paar jaar bij PSV Gymnastiek in de vrijdagavondgroep in de Klipperstraat. Toen ik de oproep naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering zag voor een vertrouwenscontactpersoon voor PSV Gymnastiek heb ik hier op gereageerd. Dit omdat ik me betrokken voel bij dit onderwerp en ik vanuit mijn werk ook werkzaam ben als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bij verschillende bedrijven. Inmiddels heb ik via PSV Gymnastiek de cursus Vertrouwenscontactpersoon bij NOC NSF gevolgd.

Ik ben beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of wanneer je over een concreet incident een gesprek wil. Ik ben er voor de turn(st)ers zelf, voor ouders van turn(st)ers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, toeschouwers, etc.

Activiteiten VCP

Mijn activiteiten zijn:

– Eerste opvang/aanspreekpunt

– Doorverwijzen

– Preventieactiviteiten

– Mijn rol als vertrouwenscontactpersoon is neutraal, ik heb verder geen taken of binding binnen PSV Gymnastiek.

Wel kan ik (on)gevraagd advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld.

Contactgegevens VCP

Je kunt mij per email bereiken via: vcppsvturnen@gmail.com. Dit emailadres is alleen voor mij toegankelijk. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren. Wel wil ik je vragen om nog niet inhoudelijk op het probleem in te gaan. Ik zal op basis van je mail telefonisch contact opnemen zodat we een persoonlijke afspraak kunnen plannen.