PSV Gymnastiek

Tarieven & Contributie

Als vereniging kunnen wij niet bestaan zonder dat leden contributie betalen. Dit geld wordt voor het grootste deel gebruikt voor het betalen van de huur voor de zalen en het aanschaffen en onderhouden van de materialen.

Tarieven & Contributie per (01/11/2023)

Als vereniging kunnen wij niet bestaan zonder dat leden contributie betalen. Dit geld wordt voor het grootste deel gebruikt voor het betalen van de huur voor de zalen en het aanschaffen en onderhouden van de materialen. De contributie staat in onderstaande tabel in euro’s per jaar, maar de contributie-inning van 1 jaar gaat in 5 delen (zie incassomaanden).

Ouder Kind gym1 uur per week164,00
Junioren tot 16 jaar (turnen)1 uur per week164,00
Junioren tot 16 jaar (acro)1,25 uur per week203,00
Junioren tot 16 jaar (acro wedstrijd)3,5 uur per week552,00
Senioren vanaf 16 jaar (turnen en 30+/55+)1 uur per week170,00
Senioren vanaf 16 jaar (acro)1,25 uur per week
208,50
Senioren vanaf 16 jaar (acro wedstrijd)3,5 uur per week
570,50

Deze bedragen zijn inclusief de bondscontributie van de KNGU (www.kngu.nl). Het bedrag is voor 2024 vastgesteld op: € 27,60 voor junioren en € 34,00 voor senioren.

Op het moment dat door de KNGU de bondscontributie wordt verhoogd, zullen wij dit doorberekenen in onze contributie, zoals overeengekomen in de Algemene Ledenvergadering van april 2010. Wijzigingen in de contributie zullen via de website gecommuniceerd worden.
Bij eventuele restitutie wordt de bondscontributie niet terugbetaald. Het betalingstermijn wordt 5 keer per jaar geïnd middels automatische incasso. De te betalen contributie op jaarbasis blijft gelijk aan de tarieven die hierboven staan vermeld.

De contributieperiode staat vermeld op de factuur.

Bankgegevens PSV Gymnastiek

Rekeningnummer: 452451345

IBAN: NL75ABNA0452451345

BIC: ABNANL2A

Banknaam: ABN AMRO BANK NV

t.n.v. Gymnastiekvereniging PSV