PSV Gymnastiek

OVER PSV GYMNASTIEK

Op deze pagina kun je meer informatie lezen over onze gymnastiekvereniging. Zo vind je hier onze geschiedenis, onze huisregels, kledingsvoorschriften, de opzegregeling en meer!

Onze geschiedenis

De geschiedenis van PSV Gymnastiek heeft zijn oorsprong in 1913, toen het 100-jarig jubileum van de onafhankelijkheid van Nederland werd herdacht. In Eindhoven werd dit groots gevierd met sportwedstrijden verspreid over de stad. Deze wedstrijden werden georganiseerd met behulp van Philips. Eenmaal bezig zag dhr. Philips dat sportwedstrijden een ultieme vorm van ontspanning brachten onder het volk, waardoor hij dit maar al te graag binnen zijn organisatie een plek wilde geven. Augustus 1913, de Philips Sport Vereniging was een feit.

Huisregels

Om de lessen/trainingen zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er regels opgesteld. Deze regels dienen door iedereen die betrokken is bij PSV Gymnastiek in acht genomen worden. Deze regels zijn ervoor zodat het turnen op een veilige en verantwoorde manier gebeurd. Wanneer de regels niet worden nageleefd zullen onze trainers of andere betrokken ingrijpen en diegene op de regels wijzen.

Onze kledingsvoorschriften

Wanneer je als lid deel gaat nemen aan de trainingen ben je verplicht een PSV Gymnastiek gerelateerd tenue aan te trekken. Op deze wijze is iedereen gelijk en kan iedereen zich vrij voelen om te turnen op hun eigen manier. Wanneer iemand wilt afwijken van deze voorschriften kunnen er  door train(st)ers uitzonderingen gemaakt worden.

Vertrouwenscontact
persoon

Een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) functioneert als eerste aanspreekpunt bij signalen en/of klachten op het gebied van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie). In dit gesprek zal deze VCP mogelijkheden schetsen en vervolgens waar nodig doorverwijzen.

Veiligheid bij turnen

Het waarborgen van veiligheid binnen de turnsport is essentieel aangezien het lichamelijk een intensieve sport is. We zorgen dat de zaal veilig ingericht is en dat er voldoende technische bekwame leiding is. Om dit te waarborgen is het belangrijk dat de aanwijzingen van onze trainers worden opgevolgd.

Vakantierooster

Tijdens vakanties gaan onze trainingen in principe niet door. De acro wedstrijdgroep is hier een uitzondering op. De trainers zullen u hierover informeren via de groepsapps. Door COVID-19 is er
besloten dat de lessen na de zomervakantie van 2020 beginnen
vanaf 1 september 2020. Klik op onderstaande knop om het vakantierooster van seizoen 2020/2021 te bekijken.

Privacy

PSV Gymnastiek is zich bewust van de huidige regelement op het gebied van privacy en waarborgt de gegevens van haar leden. Wij verzamelen alleen de nodige informatie om onze taken uit te kunnen voeren. 

 

 

Opzegprocedure

Wij  vinden het jammer als leden hun lidmaatschappen opzeggen, maar hopen dat zij een fijne en leerzame tijd bij PSV Gymnastiek hebben beleefd en we hopen in de toekomst zeker elkaar nog te zien. Bij PSV Gymnastiek hanteren we een stricte opzegprocedure, zodat onze leden en onze administratie weten waar ze aan toe zijn.