PSV Gymnastiek

Privacyregelement
PSV Gymnastiek

PSV Gymnastiek is zich bewust van de huidige regelement op het gebied van privacy en waarborgt de gegevens van haar leden. Wij verzamelen alleen de nodige informatie om onze taken uit te kunnen voeren.

PSV Gymnastiek gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor het registreren van de leden, het incasseren van contributie en communicatie tussen PSV Gymnastiek en de leden. PSV Gymnastiek hanteert geen eindtermijn aan het bewaren van gegevens. PSV Gymnastiek verstrekt persoonsgegevens aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Alleen met het doel de bondscontributie te voldoen, het deelnemen aan wedstrijden en het deelnemen aan de collectieve verzekering. Verder worden er geen gegevens aan derden verstrekt.

Inzage, correctie of wijziging persoonsgegevens

Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer van de leden wordt gebruikt voor het versturen van nieuws en informatie

over PSV Gymnastiek en voor de communicatie over administratieve zaken.

Het opgegeven bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het incasseren van de contributie.

U kunt een verzoekindienen tot inzage, correctie en verwijdering van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Dit verzoek kunt u indienen via e-mail, ledenadministratie@psvgymnastiek.nl.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u denkt dat hier aanleiding voor is.

Fotogebruik

PSV Gymnastiek gebruikt foto’s waar leden toestemming voor hebben gegeven voor publiciteit of ter ondersteuning van nieuwsberichten op onze eigen website en social media pagina’s. Bij het inschrijven van uw zoon/dochter kunt u aangegeven of u hier al dan niet mee akkoord gaat. Het is verboden om als particulier foto’s te maken in de zaal. PSV Gymnastiek gebruikt alleen onherkenbare foto’s of met toestemming gemaakte herkenbare foto’s. Voor clubactiviteiten en wedstrijden worden er vaak foto’s gemaakt door een fotograaf. Deze worden niet gepubliceerd, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is in verband met de privacywetgeving.