PSV Gymnastiek

Kleutergym

Kleutergym is bedoeld voor kleuters (4 t/m 6 jaar) die het plezier in bewegen willen ontdekken. Tussen het 4de en 6de levensjaar maakt een kind een enorme motorische ontwikkeling door. Bij kleutergymnastiek proberen wij aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen. In de les worden verschillende (toestel)situaties aangeboden die uitnodigen tot bewegen en ontdekken. Hierdoor kan elke kleuter zich binnen de eigen mogelijkheden en  tempo ontwikkelen. Daarbij proberen wij als leiding het kind te stimuleren steeds een stapje verder te gaan

Kleuters stimuleren om te bewegen

Bij kleutergym gaat het om het plezier in bewegen en daarom sluit het aan bij de belevingswereld van de kleuters. In onze lessen proberen we elke week andere toestelsituaties neer te zetten. De kleuter kan hierdoor kennismaken met de verschillende basisvormen van bewegen zoals klimmen, springen, draaien, rollen en balanceren. Daarnaast wordt spelenderwijs toegewerkt naar turnelementen zoals de koprol, handstand en radslag.

Door steeds een andere opstelling in de zaal worden de kinderen elke week opnieuw geprikkeld om te gaan bewegen. Met de trainers en assistenten stimuleren we de kinderen om nieuwe dingen te proberen of om bewegingen uit te bouwen. Zo zorgen we voor een uitdagende omgeving die aansluit bij de individuele behoeften per kleuter.

Sociaal leren omgaan met andere kleuters

Binnen de kleuterlessen is ook aandacht voor de sociale ontwikkeling van de kleuters.  Elkaar opzoeken, samenwerken en van elkaar leren wordt gestimuleerd. Er is oog voor de sfeer in de groep en aandacht voor eventuele individuele behoeften.

Centraal in deze lessen staan:

– Plezier in samen bewegen

– uitdaging en variatie

– Ontwikkeling van de motoriek