Algemene Ledenvergadering op 22 april

Algemene Ledenvergadering op 22 april

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april 2015. De aanvangstijd is 20:30 uur.
De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van Het Bellefort, Iepenlaan 40,
5616 NS Eindhoven.

Agenda:

  1. Vaststellen agenda
  2. Goedkeuren verslag ALV 29 mei 2014*
  3. Behandeling algemeen en financieel jaarverslag 2014*
  4. Kascontrole
  5. Behandeling en vaststelling begroting 2014
  6. Vitaliteit PSV Gymnastiek i.s.m. Sportformule, gericht op het voortbestaan van de vereniging
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat via het telefoonnummer 040-2570470 of via de mail.
Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur van PSV Gymnastiek,

Marion Martens
Marieke van Leuken
Gudule Martens
Inge Verlinden

DELEN
Reageren is niet mogelijk.