Contributie is gewijzigd!

Contributie is gewijzigd!

Tijdens de algemene ledenvergadering van april 2014 zijn de stijgende zaalhuren van de afgelopen jaren ter sprake gekomen.
Helaas zijn we daardoor genoodzaakt een contributieverhoging in te voeren om onze vereniging financieel gezond te houden. De zaalhuren zijn al jaren op een rij verhoogd. Daarnaast zijn subsidies die wij in het verleden van de gemeentes Eindhoven en Nuenen hebben mogen ontvangen, grotendeels komen te vervallen. Wij hebben de afgelopen jaar niet structureel een contributieverhoging doorgevoerd, maar willen wij als vereniging gezond blijven en ook een veilig sportklimaat kunnen bieden (aanschaf materialen, kaderleden) kunnen wij hier nu niet langer aan ontkomen.
Er is besloten een prijsindexering van 5% te handhaven. Deze contributieverhoging is vanaf de contributieperiode oktober 2014-april 2014 van kracht. Verder is afgestemd dat bedragen naar boven afgerond zullen worden op hele/halve bedragen.
Naast deze verhoging is ook de bondscontributie van de KNGU wederom met 2,5% omhoog gegaan afgelopen april. De bondscontributie betalen wij voor elk lid aan de KNGU en zit in onze eigen contributieprijs verrekend. In de Algemene Ledenvergadering van april 2010 is goedgekeurd dat wij dit door kunnen berekenen in onze contributieprijzen.
Bij deze een nieuwe overzicht van onze contributiegelden voor de verschillende groepen:

De contributie bedraagt vanaf oktober 2014:

Ouder en kind gym (1 uur p.w.) € 63
Junioren tot 16 jaar (turnen) (1 uur p.w.) € 63
Junioren tot 16 jaar (acro) (1 ¼ uur p.w.) € 74,50
Junioren tot 16 jaar (acro wedstrijd) (3 uur p.w.) € 172
Junioren tot 16 jaar(demogroep) (2 uur p.w.) € 115
Senioren vanaf 16 jaar (turnen) (1 uur p.w.) € 65,50
Senioren vanaf 16 jaar (acro) (1 ¼ uur p.w.) € 77
Senioren vanaf 16 jaar (acro wedstrijd) (3 uur p.w.) € 176,50
Senioren vanaf 16 jaar(demogroep) (2 uur p.w.) € 118
Steunlid (2007) n.v.t. € 24,00

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
Bestuur PSV gymnastiek

DELEN
Reageren is niet mogelijk.