Opzeggen

Opzeggen

Schriftelijke opzeggingen (onder vermelding van uw lidnummer) kunt u vier maal per jaar sturen naar de ledenadministratie.

– Opzeggingen die vóór 1 maart doorgegeven zijn gaan per 1 april in.
– Opzeggingen die vóór 1 juni doorgegeven zijn gaan per 1 juli in.
– Opzeggingen die vóór 1 september doorgegeven zijn gaan per 1 oktober in.
– Opzeggingen die vóór 1 december doorgegeven zijn gaan per 1 januari in.

U kunt opzeggen door een brief te sturen naar:
Secretariaat P.S.V. Gymnastiek
Het Lover 6
5501 CR  Veldhoven

U kunt ook opzeggen per e-mail, uw mail kunt u sturen aan ledenadministratie
Niet tijdig opzeggen houdt in dat het lidmaatschap automatisch met een kwartaal wordt verlengd.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs blijft mogelijk

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot 1 maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Bron: NOC*NSF

– beginpagina –

Geef een reactie