Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PSV Gymnastiek

CONTRIBUTIE
TARIEVEN (PER 01-03-2018)
De inschrijfkosten voor een lid zijn eenmalig € 10,00.

De contributie bedraagt per jaar:

Ouder en kind gym (1 uur p.w.) € 140,50
Junioren tot 16 jaar (turnen) (1 uur p.w.) € 140,50
Junioren tot 16 jaar (springgroep) (1 ½ uur p.w.) € 210,50
Junioren tot 16 jaar (acro recreanten) (1 uur p.w.) € 140,50
Junioren tot 16 jaar (acro wedstrijd) (3 uur p.w.) € 375,50 per 1-09-2018 € 421,50
Senioren vanaf 16 jaar (turnen) (1 uur p.w.) € 145,50
Senioren vanaf 16 jaar (acro recreanten) (1 uur p.w.) € 145.50
Senioren vanaf 16 jaar (acro wedstrijd) (3 uur p.w.) € 381,00 per 1-09-2018 € 436,50
Senioren vanaf 16 jaar (10+ springgroep) (1 ½ uur p.w.) € 218,50
Steun lid (2018) €  26,00

Deze bedragen zijn inclusief de bondscontributie van de KNGU (www.kngu.nl). Deze bedragen zijn voor 2018 vastgesteld op:
Junioren (t/m 15 jaar)    € 21,40
Senioren (vanaf 16 jaar) € 26,20

Op het moment dat door de KNGU de bondscontributie wordt verhoogd, zullen wij dit doorberekenen in onze contributie,
zoals overeengekomen in de Algemene Ledenvergadering van april 2010.
Wijzigingen in de contributie zullen via de website gecommuniceerd worden.
Bij eventuele restitutie wordt de bondscontributie niet terugbetaald.

De betalingstermijn wordt 5 keer per jaar geïnd middels automatische incasso. De te betalen contributie op jaarbasis blijft gelijk aan de tarieven die hierboven staan vermeld.

Te verwachten incasso maand: Betreft de maanden:
Januari Januari en Februari
Maart Maart en April
Mei Mei en Juni
September September en Oktober
November November en December

De contributieperiode staat vermeld op de factuur.

REDUCTIE REGELINGEN
Er is een regeling voor de vergoeding van kosten op het gebied van sport, cultuur en recreatie voor leden met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Eindhoven en Nuenen (www.leergeld.nl).

ADMINISTRATIE
OPZEGGEN
Schriftelijke opzeggingen (onder vermelding van uw lidnummer) kunt u 4 maal per jaar sturen naar de ledenadministratie.
– Opzeggingen die vóór 1 maart doorgegeven zijn gaan per 1 april in.
– Opzeggingen die vóór 1 juni doorgegeven zijn gaan per 1 juli in.
– Opzeggingen die vóór 1 september doorgegeven zijn gaan per 1 oktober in.
– Opzeggingen die vóór 1 december doorgegeven zijn gaan per 1 januari in.
U kunt opzeggen door een brief of email te sturen naar:

Secretariaat PSV Gymnastiek
Het Lover 6
5501 CR Veldhoven

ledenadministratie@psvgymnastiek.nl

Niet tijdig opzeggen houdt in dat het lidmaatschap automatisch met een kwartaal wordt verlengd.

WIJZIGINGEN

U bent zelf verantwoordelijk om PSV Gymnastiek op de hoogte te stellen van onderstaande wijzigingen per e-mail ledenadministratie@psvgymnastiek.nl of schriftelijk naar het secretariaat.

– Verhuizing
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bij het niet doorgeven van een wijziging bestaat het risico dat wij u niet meer kunnen bereiken.

BANKGEGEVENS
Rekeningnummer: 452451345
IBAN: NL75ABNA0452451345
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO BANK NV
t.n.v. Gymnastiekvereniging PSV

Momenteel wordt contributie vijf maal per jaar, middels standaard Europese Incasso geïnd. Het incassant ID van PSV Gymnastiek is incassant ID NL08ZZZ402363070000. Voor leden die in de loop van het seizoen lid worden zal de resterendecontributie voor de periode waarin men lid is geworden op een later moment geïnd worden. Als u geen gebruik maakt vanautomatische incasso zal 1 euro per incasso administratiekosten in rekening gebracht worden.

PRIVACYREGELEMENT
PSV Gymnastiek
P/A
Secretariaat PSV Gymnastiek
Het Lover 6
5501 CR Veldhoven

Doel
PSV gymnastiek gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor het registreren van de leden, het incasseren van contributie en communicatie tussen PSV Gymnastiek en de leden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
PSV gymnastiek hanteert geen eindtermijn aan het bewaren van gegevens.

Verstrekking aan derden
PSV Gymnastiek verstrekt persoonsgegevens aan de KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE (KNGU). Alleen met het doel de bondscontributie te voldoen, het deelnemen aan wedstrijden en het deelnemen aan de collectieve verzekering. Verder worden er geen gegevens aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering.
U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie en verwijdering van de door u verstrekte persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u indienen via e-mail, ledenadministratie@psvgymnastiek.nl of per brief aan het secretariaat.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mail en telefoonnummer
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer van de leden wordt gebruikt voor het versturen van nieuws en informatie over PSV Gymnastiek en voor de communicatie over administratieve zaken.

Bankrekeningnummer
Het opgegeven bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het incasseren van de contributie.

Foto’s
PSV Gymnastiek gebruikt foto’s uit de eigen vereniging voor publiciteit of ter ondersteuning van nieuwsberichten op onze eigen website en Facebookpagina. Bij het inschrijven van uw zoon/dochter kunt u aangegeven of u hier al dan niet mee
akkoord gaat. Wanneer uw kind deelneemt aan een wedstrijdgroep geldt dat u automatisch akkoord gaat met het gebruik van foto’s voor onze website en facebook pagina. Voor clubactiviteiten en wedstrijden worden er vaak foto’s gemaakt door een externe fotograaf. Het beheer van deze foto’s liggen bij de fotograaf en niet bij de vereniging.

VOORSCHRIFTEN
ALGEMENE REGELS
Regels ten aanzien van de lessen:

  •  Het dragen van sieraden en piercings tijdens de lessen is verboden.
  •  Lossen haren dienen vast gedragen te worden in een staart of vlecht.     Haarbanden, haarklipjes en andere haaraccessoires zijn niet prettig  bij het   turnen.
  • Het dragen van een turnpakje is verplicht, zie                                         https://psvgymnastiek.nl/over-psv/kledingvoorschriften/
  • Grove sportschoenen zijn niet toegestaan tijdens de training. Op soepele turnschoentjes of blote voeten kun je het beste turnen.
    Binnen onze vereniging raden wij zwarte turnschoentjes aan omdat deze het beste passen bij het clubtenue. Wij zouden het prettig vinden als u hier rekening mee houdt.
  • Eten en drinken in de zaal is niet toegestaan. Tijdens langdurige trainingen kan hiervan worden afgeweken en kan een eet/drink pauze worden ingelast. Eten en drinken zijn dan bij uitzondering toegestaan op een door de trainer aangewezen plaats in de sportruimte.
  • Voor de les is het niet toegestaan op de toestellen te komen, bij binnenkomst kunnen de leden aangekleed op een plek gaan zitten die door de trainer(s) is toegewezen.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
U dient zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals ze vermeldt staan op onze website https://psvgymnastiek.nl/over-psv/kledingvoorschriften/

VEILIGHEID
IS VOOR HET GEVEN VAN TRAINING EEN LICENTIE VEREIST?
Een licentie is alleen nodig om als vereniging aan wedstrijden mee te kunnen doen. De meeste trainers van PSV hebben echter wel de nodige papieren of zijn daar mee bezig.

WAARVOOR ZIJN DE LEDEN VERZEKERD?
Alle leden zijn door hun lidmaatschap bij PSV automatisch aangemeld als lid van de KNGU. Via de KNGU is iedereen op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Voor meer informatie,
zie https://www.unive.nl/stadenland/kngu .