PSV Gymnastiek

Contributieverhoging per 1 maart 2017

Beste leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april j.l. is overeengekomen de contributie te verhogen met 2% en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2017.

De nieuwe tarieven kunt u vinden op deze pagina

De verhoging zal voor de eerste keer geïnd worden bij de volgende incassoronde voor de maanden maart en april.