PSV Gymnastiek

Nieuwe algemene voorwaarden en tarieven

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 april 2016 zijn de nieuwe algemene voorwaarden inclusief nieuwe tarieven vastgesteld.

Leden kunnen de notulen van de algemene ledenvergadering opvragen bij de secretaris via e-mail info@psvgymnastiek.nl

De algemene voorwaarden vindt u hier